Scrisoare Pastorală a PF Cardinal Lucian la Sărbătoarea Nașterii Domnului – 2020

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Isus Cristos, în care celebrăm Taina Pruncului Sfânt din ieslea Betleemului, este în acest an mângâierea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru omenirea atât de încercată din cauza pandemiei.

MOMENTUL ZERO: Meditația PS Claudiu la Duminica dinaintea Nașterii Domnului

Vechiul Testament ne prezintă istoria umană ca pe un pendul ce oscilează încontinuu între bine și rău. Tocmai în momentul în care pare să ajungă cu mare greutate la piscurile comuniunii cu Dumnezeu, omenirea se prăbușește precum bolovanul lui Sisif înspre abisurile trădării și toată munca trebuie luată de la început. Așa este de exemplu momentul întoarcerii din exil: de-abia eliberați din robia Egiptului, poporul ales vrea un rege.

Memoria Paradisului pierdut: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXVIII-a după Rusalii

(Duminica celor poftiţi la cină)

Sfântul Nicolae

Astăzi, 6 decembrie, Biserica îl sărbătoreşte pe Sfântul Nicolae. Acesta a fost episcop în oraşul Mira din provincia Lichia, provincie în Sud-Vestul Asiei Mici, dar rămăşiţele sale pământeşti se află în Catedrala din portul italian Bari, pe malul Mării Adriatice, în Sudul Italiei, deoarece, în anul 1087, mai mulţi corsari italieni le-au aflat părăsite de către locuitorii din Mira, fugiţi din oraş de teama unei invazii a turcilor.

De la 6 înspre 7…: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXVII-a după Rusalii

Duminica vindecării femeii gârbove

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

Astăzi întreaga Biserică îl sărbătoreşte pe Sfântul Apostol Andrei. Între cei doisprezece apostoli aleşi de Domnul nostru Isus Cristos să fie „pescari de oameni”, un loc deosebit îl ocupă Sfântul Andrei, fratele lui Simon Petru; el a fost chemat mai înainte de ceilalţi şi, pentru acest motiv, grecii îi acordă supranumele de „protocletul”; de asemenea, el este acela care a mijlocit întâlnirea dintre fratele său şi Mesia, precum şi întâlnirea unui grup de străini cu Isus (Ioan XII, 20), motiv pentru care unii sfinţi părinţi îl mai numesc şi „mijlocitorul”.

BOGAȚI SAU ROBI? Meditația PS Claudiu la Duminica a XXX-a după Rusalii

(Duminica Tânărului bogat)

Proxima ieșire: Împărăția Cerurilor - Meditația PS Claudiu la Duminica a XXVI-a după Rusalii

(Duminica Bogatului căruia i-a rodit ţarina)

Sărbătoarea Intrării în Templu a Maicii Domnului

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este cunoscută în popor și sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Această sărbătoare ne pune înainte ziua în care, după tradiție, Sfinții Ioachim și Ana au dus pe fiica lor Maria, în vârsta de trei ani, la Templu. Preacurata va rămâne până la vârsta de 15 ani, ca una care, încă înainte de zămislire, fusese hărăzită Domnului, de către pă­rinții ei. Deși nu instituită oficial, sărbătoarea a existat înainte de secolul al VI-lea. Există, astfel, o mențiune a ei din secolul al IV-lea, făcută de Sfântul Grigorie de Nyssa.

A TREIA ÎNTREBARE: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXV-a după Rusalii

(Duminica Samarineanului milostiv)

Pagine

Vai a inizio pagina