Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, are doi episcopi noi

Sfântul Părinte și-a dat acordul cu privire la alegerea canonică făcută de Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, prin care Părintele Călin Ioan Bot și Părintele Cristian Dumitru Crişan au fost aleși Episcopi.

Părintele Călin Ioan Bot a fost ales Episcop Auxiliar al Eparhiei de Lugoj, atribuindu-i Scaunul episcopal titular de Abritto, iar Părintele Cristian Dumitru Crişan a fost ales Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, atribuindu-i Scaunul episcopal titular de Abula.

Părintele Călin Ioan Bot

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Aula Paolo VI Mercoledì, 22 gennaio 2020

Catechesi: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Ci trattarono con gentilezza” (cfr At 28,2)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

CAPABILI DE EUHARISTIE: Meditația PS Claudiu pentru Duminica a XXIX-a după Rusalii

O lumină răsare şi un nou orizont ni se deschide. Ce facem cu el? Cei zece leproşi suntem noi, umanitatea scăpată de umbrele întunericului. Există o primă întâlnire cu lumina, una esenţială, în care rănile întunericului se închid. Un singur cuvânt este suficient pentru a ne vindeca, deoarece este cuvântul Creatorului: “Toate prin El s-au făcut, şi fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”. Un singur moment de ascultare este suficient: “Mergeţi şi vă arătaţi preoţilor”. Ascultă şi pe cale sunt vindecaţi. Şi apoi?

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Aula Paolo VI - Mercoledì, 15 gennaio 2020

Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 20. «Paolo accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio…con tutta franchezza e senza impedimento» (At 28,30-31). La prigionia di Paolo a Roma e la fecondità dell’annuncio.

Cari fratelli e sorelle!

Concludiamo oggi la catechesi sugli Atti degli Apostoli, con l’ultima tappa missionaria di San Paolo: cioè Roma (cfr At 28,14).

Acesta este Fiul meu preaiubit: Meditația PS Claudiu la Duminica după Botezul Domnului

Duminica după Botezul Domnului

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Aula Paolo VI - Mercoledì, 8 gennaio 2020

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 19. «Non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi» (At 27,22). La prova del naufragio: tra la salvezza di Dio e l’ospitalità dei maltesi.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL

Biserica îl sărbătoreşte astăzi, 7 ianuarie, pe înainte-mergătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul.

(sec. I)

“Mai înainte de a fi conceput, tu i-ai dat un nume profetic; mai înainte să se nască, a fost umplut de Spiritul Sfânt. Pe când era încă în sânul mamei, a meritat să audă vocea Mamei lui Dumnezeu şi, tresăltând de o bucurie tainică, a salutat începutul răscumpărării umane. El a devenit înainte-mergătorul lui Cristos, care avea să-l proclame cel mai mare dintre cei născuţi din femeie”.

Botezul Domnului (Boboteaza)

Domnul Dumnezeul nostru este mărinimos în iertare (cf. Is 55,7)

Sărbătoarea "Botezul Domnului" este o Epifanie a Domnului Isus, făcută de Tatăl şi Spiritul Sfânt. Sărbătoarea "Botezul Domnului" încheie timpul copilăriei şi vieţii ascunse a lui Isus şi deschide timpul misiunii sale publice: timp de adunare ai primilor membri ai noului popor ales, Biserica; timp de vestire a împărăţiei lui Dumnezeu; timp de ridicare a păcatelor lumii, şi un timp de mântuire prin cruce.

UN NOU ÎNCEPUT: Meditația PS Claudiu la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Nașterea, Tăierea Împrejur și Botezul Domnului sunt trei sărbători ce marchează tot atâtea etape ale intrării lui Dumnezeu în lumea noastră. Isus se naște în Betleem și intră astfel în prima formă de organizare a societății umane: familia. Prin împlinirea ritualului tăierii împrejur intră în schimb într-un anume popor: poporul lui Israel. Se botează apoi, punându-se în rând cu păcătoșii și face astfel pe deplin parte din neamul omenesc.

Sfântul Vasile cel Mare

Astăzi Biserica îl sărbătoreşte pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Familia lui număra un frumos mănunchi de sfinţi: sfinte au fost bunica Mariana, mama Emilia, sora Macrina; sfinţi au fost fraţii Petru, episcop de Sebaste, şi Grigore, episcop de Nissa. Pe lângă acestea, a fost intim prieten cu un alt sfânt Grigore, episcop de Nazianz (de aceea, numit Nazianzenul), care, în calendarul bisericesc, este aşezat alături de Sf.

Pagine

Vai a inizio pagina