PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Aula Paolo VI - Mercoledì, 8 gennaio 2020

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 19. «Non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi» (At 27,22). La prova del naufragio: tra la salvezza di Dio e l’ospitalità dei maltesi.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL

Biserica îl sărbătoreşte astăzi, 7 ianuarie, pe înainte-mergătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul.

(sec. I)

“Mai înainte de a fi conceput, tu i-ai dat un nume profetic; mai înainte să se nască, a fost umplut de Spiritul Sfânt. Pe când era încă în sânul mamei, a meritat să audă vocea Mamei lui Dumnezeu şi, tresăltând de o bucurie tainică, a salutat începutul răscumpărării umane. El a devenit înainte-mergătorul lui Cristos, care avea să-l proclame cel mai mare dintre cei născuţi din femeie”.

Botezul Domnului (Boboteaza)

Domnul Dumnezeul nostru este mărinimos în iertare (cf. Is 55,7)

Sărbătoarea "Botezul Domnului" este o Epifanie a Domnului Isus, făcută de Tatăl şi Spiritul Sfânt. Sărbătoarea "Botezul Domnului" încheie timpul copilăriei şi vieţii ascunse a lui Isus şi deschide timpul misiunii sale publice: timp de adunare ai primilor membri ai noului popor ales, Biserica; timp de vestire a împărăţiei lui Dumnezeu; timp de ridicare a păcatelor lumii, şi un timp de mântuire prin cruce.

UN NOU ÎNCEPUT: Meditația PS Claudiu la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Nașterea, Tăierea Împrejur și Botezul Domnului sunt trei sărbători ce marchează tot atâtea etape ale intrării lui Dumnezeu în lumea noastră. Isus se naște în Betleem și intră astfel în prima formă de organizare a societății umane: familia. Prin împlinirea ritualului tăierii împrejur intră în schimb într-un anume popor: poporul lui Israel. Se botează apoi, punându-se în rând cu păcătoșii și face astfel pe deplin parte din neamul omenesc.

Sfântul Vasile cel Mare

Astăzi Biserica îl sărbătoreşte pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Familia lui număra un frumos mănunchi de sfinţi: sfinte au fost bunica Mariana, mama Emilia, sora Macrina; sfinţi au fost fraţii Petru, episcop de Sebaste, şi Grigore, episcop de Nissa. Pe lângă acestea, a fost intim prieten cu un alt sfânt Grigore, episcop de Nazianz (de aceea, numit Nazianzenul), care, în calendarul bisericesc, este aşezat alături de Sf.

Sfântul Ștefan, primul martir

“Ştefan, datorită iubirii, nu a cedat în faţa judecătorilor care se ridicau împotriva lui; din iubire faţă de aproapele, s-a rugat pentru cei care aruncau cu pietre asupra lui. Prin caritatea sa, făcea să strălucească adevărul înaintea celor rătăciţi, ca ei să se poată căi; caritatea i-a dictat să se roage pentru lapidatorii săi, ca ei să nu fie pedepsiţi.

HOMO VIATOR. Meditația PS Claudiu la Duminica dinaintea Nașterii Domnului

DUMINICA DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI

Un șir lung de nume și de generații ne inundă, ascultând evanghelia de astăzi: unele sonore, constituind repere scripturistice, altele mai vagi, trezind în memoria noastră nedeslușite referințe biblice, se succed rând pe rând ajungând până la Isus, noul Adam.

Scrisoare Pastorală a Preafericitului Cardinal Lucian, la Sărbătoarea Nașterii Domnului – 2019

† Cardinal Lucian
prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,
Arhiepiscop și Mitropolit
al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,
Arhiepiscop Major
al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,
în deplină comuniune de credinţă
cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor,
cuvioşilor călugări şi călugăriţe,
iubiţilor credincioşi greco-catolici
şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Aula Paolo VI - Mercoledì, 18 dicembre 2019

Catechesi: Il presepe, Vangelo domestico

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Tra una settimana sarà Natale. In questi giorni, mentre si corre a fare i preparativi per la festa, possiamo chiederci: “Come mi sto preparando alla nascita del Festeggiato?”. Un modo semplice ma efficace di prepararsi è fare il presepe. Anch’io quest’anno ho seguito questa via: sono andato a Greccio, dove San Francesco fece il primo presepe, con la gente del posto. E ho scritto una lettera per ricordare il significato di questa tradizione, cosa significa il presepe nel tempo del Natale.

UN CERC VICIOS DE PERFECT: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXVIII-a după Rusalii

Dumnezeu a făcut bune toate lucrurile. În fiecare zi a Creației, acest adevăr se repetă invariabil: “Şi a văzut Dumnezeu că este bine”. Schimbarea apare în momentul în care noi, oamenii, ne amestecăm. Din creaturi ce suntem, începem să ne simțim creatori și stăpâni. Gustând din pomul oprit al binelui și al răului, intrăm în delirul de omnipotență insuflat de șuieratul șarpelui, decizând noi înșine ce este bine și rău.

Pagine

Vai a inizio pagina