UN NOU NUME: Meditația PS Claudiu la Duminica a II-a după Rusalii

Duminica chemării primilor apostoli

Visite: 
182

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sfântul Petru

Chemarea

Petru, născut la Betsaida Galileii, fiul lui Ioan sau Iona, fratele lui Andrei, căsătorit, locuia la Cafarnaum când l-a cunoscut pe Învăţătorul. În evanghelii, nu a fost niciodată precizat numele soţiei sau al fiilor, dar este pomenită soacra, vindecată în mod miraculos de Isus.

Visite: 
171

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 26 giugno 2019

Saluto ai malati in Aula Paolo VI prima dell'Udienza Generale

Oggi siete venuti qui perché fuori è troppo caldo, troppo caldo… Qui è più tranquillo e potete vedere bene sullo schermo l’Udienza. Ci saranno due comunità: quella della Piazza e voi, insieme. Voi partecipate all’Udienza. Sicuramente vi sistemeranno bene per poter vedere bene lo schermo. E adesso, vi dò la benedizione, a tutti.

Benedizione

Pregate per me. E buona giornata!

Visite: 
165

Inocențiu Micu Klein, episcop „aprins de zelul neamului său”

La 24 iunie 1700, în Sadu jud. Sibiu, s-a născut Inocențiu Micu Klein. Între 1707 -1718 a urmat studii primare, gimnaziale și liceale la Școala Iezuiților din Sibiu, între 1718-1725 - studii universitare la Colegiul Academic Iezuit din Cluj, continuate cu studii de filozofie între 1725-1727, și teologice la Tîrnavia (Slovacia). La puțină vreme după hirotonire ca preot este ales episcop al Bisericii Greco-Catolice din Ardeal, cu reședința la Făgăraș.

Visite: 
175

NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

Copilul

Aşa cum relatează Evanghelia după Luca, Zaharia şi Elisabeta, din cauza vârstei înaintate, îşi pierduseră speranţa de a mai avea un fiu. Pentru ei, acest lucru era o mare durere, deoarece sterilitatea la evrei era considerată o nenorocire.

Visite: 
172

CHEMAȚI LA EROISM! - Meditația PS Claudiu pentru Duminica I după Rusalii

(Duminica Tuturor Sfinților)

Visite: 
170

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 19 giugno 2019

Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 3. «Lingue come di fuoco» (At 2,3). La Pentecoste e la dynamis dello Spirito che infiamma la parola umana e la rende Vangelo

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Visite: 
115

SFÂNTA TREIME

Biserica ne invită astăzi să celebrăm cel mai mare mister al credinţei noastre, mister central, ce trebuie să stea mereu în faţa privirilor noastre de credinţă şi de contemplaţie, mister de meditat şi imitat, pentru că este şi scopul ultim al vieţii noastre: misterul Sfintei Treimi.

Sfântul Grigore din Nazians scria în una dintre operele sale, cu privire la Sfânta Treime: „Îndată ce cuget la Cel Unul, mă şi învăluie strălucirea Celor Trei; îndată ce îi deosebesc sunt trimis înapoi la Cel Unul”.

Visite: 
149

Din apă și din Spirit: Meditația PS Claudiu la Duminica Coborârii Sfântului Spirit

Evanghelia Rusaliilor ne situează în cadrul sărbătorii numite “a Corturilor”. Dacă citim de exemplu începutul capitolului 7 de la Ioan, capitol din care face parte și evanghelia de astăzi, vom vedea că versetul 2 face referință explicită la sărbătoarea iudaică a Corturilor. Cuvintele Mântuitorului se situează în acest cadru bine stabilit și de aceea merită să vedem mai de aproape semnificația acestei sărbători.

Visite: 
181

ÎNNOIȚI PRIN IUBIRE. Meditația PS Claudiu la Duminica a VII-a după Paști

Unul dintre efectele recentei vizite a Papei Francisc în Romaânia a fost acela că oamenii, după cum mulți au mărturisit, au descoperit partea bună din ei și din țara în care trăiesc. Timp de trei zile lumea a părut mai bucuroasă, mai calmă, mai binevoitoare cu ceilalți. Prin prezența, gesturile și cuvintele Sfântului Părinte a răzbătut ceva din iubirea și îndurarea lui Dumnezeu și oamenii au redescoperit Cerul, redescoperindu-se de fapt pe ei înșiși în această lumină ca într-un fel de oglindă. P.

Visite: 
171

Pagine

Vai a inizio pagina