Iubiți, chemați, înnoiți: Meditația PS Claudiu la Duminica I din Postul Mare

Duminica I din Post (a Dreptei Credințe)

REGĂSINDU-NE! Meditația PS Claudiu la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

Evanghelia de astăzi este formată din versetele imediat următoare rugăciunii Tatăl nostru din capitolul 6 de la Luca. De aceea începe cu invitația la iertare și acceptarea acesteia ca și logică de viață atât în relația cu Dumnezeu cât și în cea cu aproapele. Dacă am accepta iertarea Tatălui fără să o dăruim și aproapelui, am intra într-o logica schizoida, încercând să trăim în două lumi cu doi stăpâni diferiți. Însă Isus ne pune în gardă: nu putem sluji la doi stăpâni.

Rugăciune în mijlocul fricii și al haosului creat de pandemie

O, Doamne, tu ești izvorul oricărui bine, venim la Tine pentru a-ți cere milostivirea.

Ai creat universul cu armonie și frumusețe, dar noi, cu mândria noastră, am distrus cursul Naturii și am provocat o criză ecologică care afectează sănătatea și bunăstarea familiei umane. De aceea îți cerem iertare.

INGREDIENTUL SECRET: Meditația PS Claudiu la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Există o gamă largă de fapte bune pe care le putem împlini în Postul Mare și în general, de-a lungul unei vieți. Evanghelia de astăzi ne vorbește de șase dintre acestea, pe care Biserica le numește “faptele milosteniei trupești”, esențiale deoarece în funcție de ele Judecata de apoi va scoate la lumină realitatea vieții noastre creștine.

UN VIȚEL GREU DE DIGERAT: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXXIV-a după Rusalii

(Duminica Fiului Risipitor)

METANOIA: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXXIII-a după Rusalii

(Duminica Vameșului și fariseului)

FĂRÂMELE ÎNDURĂRII: Meditația PS Claudiu la Duminica a XVII-a după Rusalii

(Duminica Cananeencei)

TALANȚII BUCURIEI: Meditația PS Claudiu la Duminica a XVI-a după Rusalii

Așa cum de multe ori se întâmplă atunci când citim Sfânta Scriptura, sensul real al textului este mult mai profund sau câteodată chiar diferit de impresia pe care o avem la o primă citire. Dacă luăm evanghelia de astăzi de exemplu, un prim sens care se desprinde aproape spontan, este cel al datoriei. S-ar părea că în lumea aceasta fiecare dintre noi avem o sarcină de îndeplinit, un fructuos "management" de realizat, în așa fel încât să înmulțim darurile primite de la Domnul. Astfel, la a doua venire, Stăpânul va fi mulțumit de noi.

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS ÎN TEMPLU

Isus este "lumină pentru luminarea neamurilor" (Lc 2,32)

Întâmpinarea Domnului este o frumoasă sărbătoare a luminii în gerul şi întunericului iernii. Ea ne vorbeşte de Isus, Soarele, care a răsărit pentru a ne lumina, a ne încălzi şi a ne mântui pe noi, cei cu mintea întunecată şi rece, consumându-se pe sine, asemenea lumânării pe care o purtăm astăzi în mână.

PREA MICI PENTRU A VEDEA: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXXII-a după Rusalii

(Duminica lui Zaheu)

Pagine

Vai a inizio pagina