Misiunea

Asemenea episcopului Inocențiu, inimosul ierarh român-unit, care a pus piatra de temelie a luptei pentru libertatea națională și socială a românilor, asociația noastră promovează valorile și drepturile românilor, educația, formarea permanentă a credincioșilor și importanța unității în diversitate.

Asociația noastră își propune, în mod special, următoarele obiective:

- promovarea, printre credincioșii români, cunoașterea, conservarea și respectarea liturgiei, spiritualității și a dișciplinei Bisericii Române Unite cu Roma din care facem parte;

- oferirea asistenței spirituală, morală și materială, persoanelor și comunitățiilor aflate în nevoie;

- promovarea schimburilor culturale pentru dezvoltarea conștiinței morale, sociale și religioase;

- promovarea cunoașterii culturii românești și a valorilor sale tradiționale;

- promovarea înfrățirilor și prieteniilor între credincioșii români;

- promovarea simpozioanelor, expozițiilor și seminariilor pe teme religioase și sociale de cel mai mare interes;

- promovarea acțiunilor de strângeri de fonduri destinate scopurilor umanitare și de caritate.

Vai a inizio pagina