VULTURI SAU PĂSĂRI DE CURTE: Meditația PS Claudiu la Duminica I după Rusalii

(Duminica Tuturor sfinților)

RUGĂCIUNE PENTRU BUCURIE: Meditația PS Claudiu la duminica a VII-a după Paști

Chiar și noi, credincioși declarați, pierdem de multe ori din vedere esența mesajului creștin și semnificația lui. Rămânem de multe ori blocați pe părți din el, fie că e vorba de porunci și obligații, ori de definiții de credință, structuri ierarhice sau altele ca acestea. Evanghelia de astăzi ne readuce la realitate: sensul mântuirii este cuprins în ultima frază a rugăciunii lui Isus din fragmentul ascultat: “ca să fie deplină bucuria Mea în ei.” Dumnezeu dorește ca plinătatea bucuriei să sălășluiască în sufletele noastre.

ÎNDRĂZNEALA CELOR LIBERI: Meditația PS Claudiu la duminica a VI-a după Paști

(Duminica Orbului)

Întru mulţi ani, Preafericite Părinte!

Preafericitul Părinte Cardinal LUCIAN MUREŞAN, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, își aniversează ziua de naștere! Astăzi, Preafericirea Sa împlinește 91 de ani.

Credincioșii Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, deopotrivă clerici și laici, urează Preafericirii Sale multă sănătate întru plinătate de haruri și rodnică păstorire a turmei încredințate de Domnul Isus Cristos!

„Pe Stăpânul și Arhiereul nostru Doamne Îl păzește!

Întru mulţi ani, Stăpâne!”

***

ÎNSETAȚI DE VEȘNICIE: Meditația PS Claudiu la duminica a V-a după Paști

(Duminica Samarinencei)

ATINȘI DE IUBIRE: Meditația PS Claudiu la Duminica a IV-a după Paști

(Duminica Slăbănogului)

CA UN VÂNT DE PRIMĂVARĂ... Meditația PS Claudiu la Duminica a II-a după Paști

(Duminica Tomii)

„Împreună cu ei frângem pâinea durerilor”. Pastorala PF Card. Lucian la Sărbătoarea Învierii Domnului 2022

† Cardinal Lucian

prin harul și mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credință cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor,

Cuvioșilor călugări și călugărițe,

Iubiților credincioși greco-catolici

și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,

AMINTINDU-NE PARADISUL: Meditația PS Claudiu la Duminica Floriilor

(Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim)

Reculegere spirituală în timpul Postului Mare la Roma

Duminică, 10 aprilie 2022, în Duminica a V-a din Postul Mare, Asociația Inocențiu Micu-Klein a credincioșilor greco-catolici români a organizat o zi de reculegere spirituală. Locația aleasă a fost Mănăstirea Surorilor "Ancelle della carità" din Roma. Predicatorul a fost părintele Vasile Man, Vicerector al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma.
Părintele predicator a subliniat încă de la început că reculegerea spirituală este un popas, o oprire cu scopul de a ne analiza starea spirituală, care este relația noastră cu Dumnezeu, unde am ajuns și ce așteaptă Domnul de la noi.

Pagine

Vai a inizio pagina