RUGĂCIUNE PENTRU BUCURIE: Meditația PS Claudiu la duminica a VII-a după Paști

Chiar și noi, credincioși declarați, pierdem de multe ori din vedere esența mesajului creștin și semnificația lui. Rămânem de multe ori blocați pe părți din el, fie că e vorba de porunci și obligații, ori de definiții de credință, structuri ierarhice sau altele ca acestea. Evanghelia de astăzi ne readuce la realitate: sensul mântuirii este cuprins în ultima frază a rugăciunii lui Isus din fragmentul ascultat: “ca să fie deplină bucuria Mea în ei.” Dumnezeu dorește ca plinătatea bucuriei să sălășluiască în sufletele noastre.

ÎNDRĂZNEALA CELOR LIBERI: Meditația PS Claudiu la duminica a VI-a după Paști

(Duminica Orbului)

Întru mulţi ani, Preafericite Părinte!

Preafericitul Părinte Cardinal LUCIAN MUREŞAN, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, își aniversează ziua de naștere! Astăzi, Preafericirea Sa împlinește 91 de ani.

Credincioșii Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, deopotrivă clerici și laici, urează Preafericirii Sale multă sănătate întru plinătate de haruri și rodnică păstorire a turmei încredințate de Domnul Isus Cristos!

„Pe Stăpânul și Arhiereul nostru Doamne Îl păzește!

Întru mulţi ani, Stăpâne!”

***

ÎNSETAȚI DE VEȘNICIE: Meditația PS Claudiu la duminica a V-a după Paști

(Duminica Samarinencei)

ATINȘI DE IUBIRE: Meditația PS Claudiu la Duminica a IV-a după Paști

(Duminica Slăbănogului)

CA UN VÂNT DE PRIMĂVARĂ... Meditația PS Claudiu la Duminica a II-a după Paști

(Duminica Tomii)

„Împreună cu ei frângem pâinea durerilor”. Pastorala PF Card. Lucian la Sărbătoarea Învierii Domnului 2022

† Cardinal Lucian

prin harul și mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credință cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor,

Cuvioșilor călugări și călugărițe,

Iubiților credincioși greco-catolici

și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,

AMINTINDU-NE PARADISUL: Meditația PS Claudiu la Duminica Floriilor

(Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim)

Reculegere spirituală în timpul Postului Mare la Roma

Duminică, 10 aprilie 2022, în Duminica a V-a din Postul Mare, Asociația Inocențiu Micu-Klein a credincioșilor greco-catolici români a organizat o zi de reculegere spirituală. Locația aleasă a fost Mănăstirea Surorilor "Ancelle della carità" din Roma. Predicatorul a fost părintele Vasile Man, Vicerector al Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma.
Părintele predicator a subliniat încă de la început că reculegerea spirituală este un popas, o oprire cu scopul de a ne analiza starea spirituală, care este relația noastră cu Dumnezeu, unde am ajuns și ce așteaptă Domnul de la noi.

POTIRUL CELOR DINTÂI: Meditația PS Claudiu la Duminica a V-a din Post

Prin ceea ce spune, Isus pare să ceară de cele mai multe ori lucruri imposibile sau în orice caz greu de înțeles și greu de urmat. Atunci când legea lui Moise cerea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, să-ți iubești aproapele și să-ți urăști dușmanul, ce reacție putea provoca în sufletul ascultătorilor apelul Mântuitorului la iubirea dușmanilor? Cum răsună aceste cuvinte în sufletul nostru, atunci când cineva drag, cineva din familie sau dintre prieteni suferă din cauza unor oameni răi?

Pagine

Vai a inizio pagina