CINE NE VA DESPĂRȚI? Meditația PS Claudiu la Duminica a V-a după Paști

(Duminica Samarinencei)

Unul dintre primele trei momente în care apa joacă un rol central în evanghelia după Ioan este cel din fragmentul pe care astăzi îl medităm. Celelalte două se petrec în Cana Galileii, la nunta la care Isus transformă apa în vin și la scăldătoare Vitezda, cea în care se învredniceau de vindecare cei ce intrau după atingerea apei de către un înger. În pericopa de astăzi o samarineancă, ce ne reprezintă de fapt pe toți, caută zi de zi o apă dătătoare de viață ce să-i aline setea și să-i dăruiască plinătate.

SCĂLDĂTOAREA MILOSTIVIRII: Meditația PS Claudiu la Duminica a IV-a după Paști

(Duminica Slăbănogului)

VECHEA ȘI MEREU NOUA NOASTRĂ VIAȚĂ! Meditația PS Claudiu la duminica a III-a după Paști

Duminica a III-a dupa Paști

CRISTOS, PACEA NOASTRĂ: Meditația PS Claudiu la duminica a II-a după Paști

DUMINICA 2 după Paști (a Tomii)

Un frumos salut s-a răspândit printre creștinii din toate timpurile: “Cristos în mijlocul nostru!”, cei astfel salutați răspunzând: “Este și va fi!”. Este de asemenea salutul pe care și-l adresează preoții în timpul Sfintei Liturghii, în momentul îmbrățișării frățești dinaintea recitării Crezului. Și într-un caz și în celălalt, ne aducem aminte unii altora de darurile pe care Învierea Domnului le aduce în viața nostră.

Pastorala de Paști a Preafericirii Sale Cardinal Lucian

† Cardinal Lucian

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu,

Arhiepiscop și Mitropolit

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,

Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică,

în deplină comuniune de credinţă

cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,

Pastorala de Paști a Preasfinției Sale Claudiu

Scrisoare Pastorală

la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos

2021

† CLAUDIU

Prin harul și mila lui Dumnezeu
Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe,
iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,

PS Mihai: Scrisoare Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului – 2021

+ MIHAI
Din mila lui Dumnezeu, prin grația Scaunului apostolic al Romei
și voința Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma,
Episcop al Eparhiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București

Scrisoare Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului – 2021
Clerului, călugărilor, călugărițelor, întregului popor iubitor de Hristos

Iubiți credincioși,

PE MÂNZUL ASINEI: Meditația PS Claudiu la Duminica Floriilor

(Duminica Intrării Domnului în Ierusalim)

FIII TUNETULUI: Meditația PS Claudiu la Duminica a V-a din Post

Până la întâlnirea cu Isus înviat din morți și până la momentul Rusaliilor mai apoi, atunci când ucenicii vor fi purificați și înnoiți de focul Spiritului Sfânt, mintea și inima lor par să fie ferecate. Este a treia oară în care, în Evanghelia după Marcu, Isus vorbește despre patima și moartea lui și de fiecare dată reacția apostolilor este total deplasată. Prima dată Petru îi cere cu insistență să-și schimbe planul. A doua și a treia oară, ucenicii caută să vadă care dintre ei este mai mare sau care poate sta mai aproape de Isus, așa cum vedem în evanghelia de astăzi.

DEMONII DIN VIAȚA NOASTRĂ: Meditația PS Claudiu la Duminica a IV-a din Post

Este a doua oară când Isus le vorbește ucenicilor despre patima și moartea Lui. Prima dată o face după mărturisirea lui Petru: “Tu ești Cristosul”. Știm cum decurg lucrurile: Isus le cere să nu spună nimănui, le vorbește apoi despre suferințele care-l așteaptă, iar Petru îl ia deoparte pentru a-L convinge să aleagă o altă cale. Astăzi Isus vorbește a doua oară, după vindecarea tânărului posedat de un demon mut și surd. Cum reacționează ucenicii? În primul rând evanghelia ne spune că aceștia nu înțelegeau și se temeau să-l întrebe.

Pagine

Vai a inizio pagina