Notizie

Din apă și din Spirit: Meditația PS Claudiu la Duminica Coborârii Sfântului Spirit

Evanghelia Rusaliilor ne situează în cadrul sărbătorii numite “a Corturilor”. Dacă citim de exemplu începutul capitolului 7 de la Ioan, capitol din care face parte și evanghelia de astăzi, vom vedea că versetul 2 face referință explicită la sărbătoarea iudaică a Corturilor. Cuvintele Mântuitorului se situează în acest cadru bine stabilit și de aceea merită să vedem mai de aproape semnificația acestei sărbători.

Visite: 
127

ÎNNOIȚI PRIN IUBIRE. Meditația PS Claudiu la Duminica a VII-a după Paști

Unul dintre efectele recentei vizite a Papei Francisc în Romaânia a fost acela că oamenii, după cum mulți au mărturisit, au descoperit partea bună din ei și din țara în care trăiesc. Timp de trei zile lumea a părut mai bucuroasă, mai calmă, mai binevoitoare cu ceilalți. Prin prezența, gesturile și cuvintele Sfântului Părinte a răzbătut ceva din iubirea și îndurarea lui Dumnezeu și oamenii au redescoperit Cerul, redescoperindu-se de fapt pe ei înșiși în această lumină ca într-un fel de oglindă. P.

Visite: 
131

Înălțarea Domnului nostru Isus Cristos

Înălțarea Domnului nostru Isus Cristos este sărbătorită la 40 de zile după Învierea sa din morți, când arătându-se celor unsprezece apostoli pentru ultima dată le-a dat misiunea de a predica Evanghelia la toată făptura, apoi „s-a înălţat la cer şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu” (cf. Mc 16,19)

Visite: 
99

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 5 giugno 2019

Catechesi sul Viaggio Apostolico in Romania

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio apostolico in Romania, invitato dal Signor Presidente e dalla Signora Primo Ministro. Rinnovo ad essi il mio ringraziamento e lo estendo alle altre Autorità civili ed ecclesiastiche e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa visita. Soprattutto rendo grazie a Dio che ha permesso al Successore di Pietro di ritornare in quel Paese, vent’anni dopo la visita di San Giovanni Paolo II.

Visite: 
79

SUFERINŢĂ ŞI MĂRIRE: Meditația PS Claudiu la Duminica a VI-a după Paști

Când ucenicii încearcă să înțeleagă originea răului pe care îl întâlnesc, aplică la fel ca noi, de cele mai multe ori, logica efect-cauză: dacă omul din faţa lor este orb din naștere, cineva trebuie să fie de vină. În schimb, Isus le dă un cu totul alt sens deschizând calea înspre o înțelegere mult mai profundă, în care suferința și planul lui Dumnezeu se întrepătrund în mod tainic.

Visite: 
121

LA FÂNTÂNA DORINȚELOR: Meditația PS Claudiu la Duminica a V-a după Paști

Duminica Samarinencei

Visite: 
132

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 22 maggio 2019

Catechesi sul “Padre nostro”: 16. Ovunque tu sia, invoca il Padre

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Visite: 
89

ISUS AL MEU. Meditația PS Claudiu la Duminica a IV-a după Paști

Învierea ne obligă la o relație personală și tot timpul nouă cu Mântuitorul. Este lecția pe care ne-o transmite Maria Magdalena, care la mormânt îl redescoperă pe Învățătorul drag pe care deja îl cunoștea. Este lecția pe care o învățăm de la Toma, cel care atinge rănile Domnului și-l mărturisește pe Isus ca Domn și Dumnezeu.

Visite: 
127

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 15 maggio 2019

Catechesi sul “Padre nostro”: 15. Ma liberaci dal male

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Eccoci infine arrivati alla settima domanda del “Padre nostro”: «Ma liberaci dal male» (Mt 6,13b).

Visite: 
91

PERSPECTIVE... Meditația PS Claudiu la Duminica a III-a după Paști

Ținând cont de momentul special pe care îl trăim și anume proxima vizită a Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj și beatificarea episcopilor martiri, cred că nu există o manieră mai potrivită de a explica evanghelia de astăzi decât aceea de a face referință la cuvintele cardinalului Iuliu Hossu, atunci când p. Vasile Aștilean, fost secretar al său care a trădat, trecând la Biserica Ortodoxă, îi face o vizită la Căldărușani. Este una dintre multele încercări ale Securității de a-l face pe episcopul de Cluj-Gherla să cedeze. P.

Visite: 
134

Pagine

Vai a inizio pagina