ȘUIERATUL DIN SPATELE AUTONOMIEI: Meditația PS Claudiu la Duminica a III-a din Post

(Duminica Sfintei Cruci)

Preghiera di guarigione e liberazione nel matrimonio

Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele

1 Timoteo 5,8

Questa preghiera per la guarigione e la liberazione nel matrimonio dev’essere recitata in un ambiente propizio e preferibilmente senza interruzioni.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo,

Amen.

Signore Gesù, in questo momento voglio mettermi alla tua presenza e chiederti di inviare i tuoi angeli perché stiano con me e si uniscano alla mia preghiera per la mia famiglia.

Cosa rende un peccato “grave”?

La maggior parte della gente conosce la differenza tra un peccato mortale e uno veniale, ma quando un peccato è di “materia grave”?

La distinzione tra peccato mortale e veniale corrisponde alla nozione di senso comune per cui alcuni peccati sono più seri di altri. San Giovanni parla di questa distinzione nella sua Prima Lettera (5, 17).

7 salmi da recitare durante la Quaresima

I Salmi sono un modo meraviglioso per pregare in qualsiasi momento dell’anno, perché trasmettono al meglio le emozioni del cuore e ci conducono più vicini a Dio.

Dal settimo secolo è diventata una pratica spirituale comune quella di pregare i sette salmi penitenziali durante la Quaresima. Questi salmi in particolare esprimono infatti il dolore del nostro peccato e ci ricordano della misericordia di Dio.

Dopo aver recitato ogni salmo, prega: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Papa Francesco: Udienza generale - mercoledi, 15 marzo 2017

La Speranza cristiana - 14. Lieti nella speranza (cfr Rm 12, 9-13)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Papa Francesco: Angelus (12 marzo 2017)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

O greutate numită “fratele meu”. Meditația PS Claudiu la Duminica a II-a din Post

În prima duminică din Post ne-am adus aminte de darul primilor pași înspre Isus. Astăzi, evanghelia ne îndeamnă să dăruim și altora ceea ce noi am primit. De fiecare dată când celebrăm Sfânta Liturghie auzim cuvintele preotului: “pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm”. Suntem astfel invitați să mergem pe urmele Fiului lui Dumnezeu, fără a-i uita pe semenii noștri. Chemarea noastră nu este un privilegiu care ne izolează de ceilalți.

Ziua Internațională a Femeii - La mulți ani!

Asociația "Inocențiu Micu - Klein" a credincioșilor greco-catolici români din Italia, urează, cu ocazia zilei de 8 martie, un călduros la mulți ani tuturor femeilor, o primăvară binecuvântată, plină de har, bogății spirituale și liniște!

Biroul de presă

SCRISOARE DESCHISĂ: Biserica Catolică din România dezaprobă Propunerea legislativa privind Parteneriatele civile între persoane de același sex – PL 498/2016

CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro
Bucuresti, Nr. 41/ 6.03.2017

SCRISOARE DESCHISĂ
adresată Parlamentului României

Obiect: Biserica Catolică din România dezaprobă Propunerea legislativa privind Parteneriatele civile între persoane de același sex – PL 498/2016 şi solicită retragerea acestei inițiative legislative pe care o consideră un atac la demnitatea persoanei şi la integritatea familiei

De ce te bucuri când răul celuilalt corespunde așteptărilor tale

Întâlnirea cu primii apostoli ni-l prezintă pe Fiul lui Dumnezeu dispus să se expună clișeelor așteptărilor omenești. Natanael, ucenicul de mai târziu, căruia Isus i-a declamat public cinstea, prea sigur de certitudinile sale, a riscat la prima întâlnire cu Domnul să nu-l recunoască pe Învățătorul.

Pagine

Vai a inizio pagina