PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Piazza San Pietro, Mercoledì, 4 dicembre 2019

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 17. «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge» (At 20,28). Il ministero di Paolo ad Efeso e il congedo dagli anziani

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Visite: 
69

TALANȚII BUCURIEI: Meditația PS Claudiu la Duminica a XVI-a după Rusalii

Așa cum de multe ori se întâmplă atunci când citim Sfânta Scriptura, sensul real al textului este mult mai profund sau câteodată chiar diferit de impresia pe care o avem la o primă citire. Dacă luăm evanghelia de astăzi de exemplu, un prim sens care se desprinde aproape spontan, este cel al datoriei. S-ar părea că în lumea aceasta fiecare dintre noi avem o sarcină de îndeplinit, un fructuos "management" de realizat, în așa fel încât să înmulțim darurile primite de la Domnul. Astfel, la a doua venire, Stăpânul va fi mulțumit de noi.

Visite: 
131

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

Astăzi întreaga Biserică îl sărbătoreşte pe Sfântul Apostol Andrei. Între cei doisprezece apostoli aleşi de Domnul nostru Isus Cristos să fie „pescari de oameni”, un loc deosebit îl ocupă Sfântul Andrei, fratele lui Simon Petru; el a fost chemat mai înainte de ceilalţi şi, pentru acest motiv, grecii îi acordă supranumele de „protocletul”; de asemenea, el este acela care a mijlocit întâlnirea dintre fratele său şi Mesia, precum şi întâlnirea unui grup de străini cu Isus (Ioan XII, 20), motiv pentru care unii sfinţi părinţi îl mai numesc şi „mijlocitorul”.

Visite: 
110

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Mercoledì, 27 novembre 2019

Il Viaggio apostolico in Tailandia e Giappone

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Ieri sono ritornato dal viaggio apostolico in Tailandia e Giappone, un dono del quale sono tanto grato al Signore. Desidero rinnovare la mia riconoscenza alle Autorità e ai Vescovi di questi due Paesi, che mi hanno invitato e mi hanno accolto con grande premura, e soprattutto ringraziare il popolo tailandese e il popolo giapponese. Questa visita ha accresciuto la mia vicinanza e il mio affetto per questi popoli: Dio li benedica con abbondanza di prosperità e di pace.

Visite: 
77

166 de ani de la ridicarea Episcopiei de Făgăraş și Alba Iulia la rang de Mitropolie

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, sărbătorește 166 de ani de la ridicarea Episcopiei de Făgăraş și Alba Iulia la rang de Mitropolie, respectiv înființarea Eparhiei de Lugoj şi de Gherla.

Așa cum este binecunoscut, eforturile de a reface unitatea cu Scaunul Apostolului Petru, aveau să ducă la deplina restabilire a comuniunii de credință odată cu celebrarea Sinodului de la Alba Iulia din 7 octombrie 1698 și cu reafirmarea Sfintei Uniri la Sinodul din septembrie 1700.

Visite: 
108

BOGAȚI SAU ROBI? Meditația PS Claudiu la Duminica a XXX-a după Rusalii

(Duminica Tânărului bogat)

Visite: 
116

Sărbătoarea Intrării în Templu a Maicii Domnului

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este cunoscută în popor și sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Această sărbătoare ne pune înainte ziua în care, după tradiție, Sfinții Ioachim și Ana au dus pe fiica lor Maria, în vârsta de trei ani, la Templu. Preacurata va rămâne până la vârsta de 15 ani, ca una care, încă înainte de zămislire, fusese hărăzită Domnului, de către pă­rinții ei. Deși nu instituită oficial, sărbătoarea a existat înainte de secolul al VI-lea. Există, astfel, o mențiune a ei din secolul al IV-lea, făcută de Sfântul Grigorie de Nyssa.

Visite: 
99

Reculegeri spirituale în Postul Nașterii Domnului

GRUPUL DE RUGĂCIUNE “SFÂNTA FAMILIE” AL ASOCIAŢIEI "INOCENŢIU MICU - KLEIN" A CREDINCIOŞILOR GRECO - CATOLICI ROMÂNI
ORGANIZEAZĂ
RECULEGERI SPIRITUALE
CASA BETANIA - PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO - ROMA
08 decembrie 2019

Reculegerile spirituale prilejuite de Postul Naşterii Domnului, se vor desfășura in intervalul orar 09:00-18:00.

Visite: 
132

PLANURI DE VIAȚĂ: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXVI-a după Rusalii

(Duminica bogatului căruia i-a rodit țarina)

Visite: 
119

Papa Francesco: Udienza generale - mercoledì- 13 novembre 2019

Saluto a braccio ai malati in Aula Paolo VI

Buongiorno a tutti!

Fuori piove. Qui sarete tranquilli, potrete seguire l’udienza dal maxischermo, tranquilli, in pace, senza bagnarvi. Questo è buono. Vi ringrazio di questa visita. Per me è una gioia quando vedo che voi venite così, con tante difficoltà, ma per amore alla Chiesa, per dire che amate la Chiesa. Questo fa bene a tutti quelli che vi vedono; a me fa bene. Grazie.

Visite: 
76

Pagine

Vai a inizio pagina