PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Mercoledì, 23 ottobre 2019

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 13. «Dio ha aperto ai pagani la porta della fede» (At 14,27). La missione di Paolo e Barnaba e il concilio di Gerusalemme

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Ziua în care Episcopului Inocenţiu Micu Klein i s-a îndeplinit visul

La 19 octombrie 1997, rămăşiţele pământeşti ale episcopului Inocențiu Micu Klein au fost depuse într-un mormânt din fața iconostasului Catedralei „Sfânta Treime” din Blaj, ctitoria sa.

MĂRTURISIND DARUL: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXIII-a după Rusalii

Cu toții suntem chemați să ne mărturisim credința. O facem în mod solemn în cadrul Sfintei Liturghii în momentul Crezului. O facem deasemenea atunci când ne rugăm, atunci când împlinim fapte bune și în general ori de câte ori viața noastră este pentru semeni un prilej de laudă la adresa lui Dumnezeu. În felul acesta între ceea ce mărturisim prin viu grai și ceea ce trăim există o necesară coerență, iar acest punct de armonie este crucial pentru viața noastră spirituală.

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Mercoledì, 16 ottobre 2019

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 12. «Dio non fa preferenza di persone» (At 10,34). Pietro e l’effusione dello Spirito sui pagani

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Cuvântul ca și putere: Meditația PS Claudiu la Duminica a XXI-a după Rusalii

Evanghelia de astăzi ne vorbește despre Cuvântul pe care Mântuitorul îl sădește în inimile noastre și care are toată puterea de a ne transforma în fii ai lui Dumnezeu. Depinde însă de noi dacă îl lăsăm să rodească, dacă îl îngrijim, pentru ca să rodească pe deplin. Prin El întreaga lume a fost creată, însă are nevoie de acordul nostru pentru ca din Sămânța Divină o grădină a Raiului să se nască în sufletele noastre. Contemplăm în aceste rânduri puterea Cuvântului și deopotrivă imensa demnitate și libertate cu care am fost înzestrați.

Ziua Școlii Ardelene

Ziua Școlii Ardelene se sărbătorește anual la 11 octombrie. Este o sărbătoare publică, dedicată omagierii rolului fundamental al ideilor culturale și politice promovate de mișcarea cunoscută sub numele de Școala Ardeleană.

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - Mercoledì, 9 ottobre 2019

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 11. «Lo strumento che ho scelto per me» (At 9,15). Saulo, da persecutore ad evangelizzatore.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Dăruind educăm - o nouă acțiune caritabilă a Asociației Inocențiu Micu - Klein

Ne apropiem cu pași repezi de 11 octombrie, zi care celebrează Școala Ardeleană și importanța acesteia, marcând astfel înființarea primelor școli cu predare în limba română în anul 1754. Totodată, marchează și împlinirea visului vlădicului Inochentie Micu-Klein, ctitor al scolilor blăjene.

321 de ani de la hotărârea unirii cu Roma a Bisericii Românești din Transilvania

Pentru a discuta chestiunea integrării religioase a românilor ardeleni sub autoritatea Sfântului Scaun al Romei, mitropolitul Atanasie Anghel a convocat în anul 1698 Sinodul de la Alba Iulia. Pe 7 octombrie 1698 sinodul împreună cu mitropolitul Anghel a adoptat formularea „Noi, Vlădica, Protopopii și Popii Bisericii Românești dăm știre tuturor că de bună voia noastră ne unim cu Biserica Romei și ne mărturisim mădularile acestei Biserici Sfinte a Romei”. Actul Unirii cu Biserica Romei a fost semnat de întreg sinodul și întărit cu sigiliul Mitropoliei de Bălgrad (Alba Iulia).

Nain, cetatea bucuriei. Meditația PS Claudiu la Duminica a XX-a după Rusalii

Evanghelia de duminica trecută ne chema să regăsim asemănarea cu Dumnezeu prin îndurare: “fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv”. Și deoarece nimeni nu poate da ceea ce nu are, Mântuitorul, venind în lume, ne daruiește milostivirea Sa. În evanghelia de astăzi regăsim aceasta îndurare divină: Isus se atinge de sicriul ce deschide convoiul morții și se atinge de fapt de noi înșine, de întreaga omenire moartă prin păcat. Ori de câte ori Dumnezeu ne cercetează, logica morții se oprește și milostivirea Lui ne trezește la viață.

Pagine

Vai a inizio pagina