NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

Copilul

Aşa cum relatează Evanghelia după Luca, Zaharia şi Elisabeta, din cauza vârstei înaintate, îşi pierduseră speranţa de a mai avea un fiu. Pentru ei, acest lucru era o mare durere, deoarece sterilitatea la evrei era considerată o nenorocire.

CHEMAȚI LA EROISM! - Meditația PS Claudiu pentru Duminica I după Rusalii

(Duminica Tuturor Sfinților)

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 19 giugno 2019

Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 3. «Lingue come di fuoco» (At 2,3). La Pentecoste e la dynamis dello Spirito che infiamma la parola umana e la rende Vangelo

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

SFÂNTA TREIME

Biserica ne invită astăzi să celebrăm cel mai mare mister al credinţei noastre, mister central, ce trebuie să stea mereu în faţa privirilor noastre de credinţă şi de contemplaţie, mister de meditat şi imitat, pentru că este şi scopul ultim al vieţii noastre: misterul Sfintei Treimi.

Sfântul Grigore din Nazians scria în una dintre operele sale, cu privire la Sfânta Treime: „Îndată ce cuget la Cel Unul, mă şi învăluie strălucirea Celor Trei; îndată ce îi deosebesc sunt trimis înapoi la Cel Unul”.

Din apă și din Spirit: Meditația PS Claudiu la Duminica Coborârii Sfântului Spirit

Evanghelia Rusaliilor ne situează în cadrul sărbătorii numite “a Corturilor”. Dacă citim de exemplu începutul capitolului 7 de la Ioan, capitol din care face parte și evanghelia de astăzi, vom vedea că versetul 2 face referință explicită la sărbătoarea iudaică a Corturilor. Cuvintele Mântuitorului se situează în acest cadru bine stabilit și de aceea merită să vedem mai de aproape semnificația acestei sărbători.

ÎNNOIȚI PRIN IUBIRE. Meditația PS Claudiu la Duminica a VII-a după Paști

Unul dintre efectele recentei vizite a Papei Francisc în Romaânia a fost acela că oamenii, după cum mulți au mărturisit, au descoperit partea bună din ei și din țara în care trăiesc. Timp de trei zile lumea a părut mai bucuroasă, mai calmă, mai binevoitoare cu ceilalți. Prin prezența, gesturile și cuvintele Sfântului Părinte a răzbătut ceva din iubirea și îndurarea lui Dumnezeu și oamenii au redescoperit Cerul, redescoperindu-se de fapt pe ei înșiși în această lumină ca într-un fel de oglindă. P.

Înălțarea Domnului nostru Isus Cristos

Înălțarea Domnului nostru Isus Cristos este sărbătorită la 40 de zile după Învierea sa din morți, când arătându-se celor unsprezece apostoli pentru ultima dată le-a dat misiunea de a predica Evanghelia la toată făptura, apoi „s-a înălţat la cer şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu” (cf. Mc 16,19)

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 5 giugno 2019

Catechesi sul Viaggio Apostolico in Romania

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio apostolico in Romania, invitato dal Signor Presidente e dalla Signora Primo Ministro. Rinnovo ad essi il mio ringraziamento e lo estendo alle altre Autorità civili ed ecclesiastiche e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa visita. Soprattutto rendo grazie a Dio che ha permesso al Successore di Pietro di ritornare in quel Paese, vent’anni dopo la visita di San Giovanni Paolo II.

SUFERINŢĂ ŞI MĂRIRE: Meditația PS Claudiu la Duminica a VI-a după Paști

Când ucenicii încearcă să înțeleagă originea răului pe care îl întâlnesc, aplică la fel ca noi, de cele mai multe ori, logica efect-cauză: dacă omul din faţa lor este orb din naștere, cineva trebuie să fie de vină. În schimb, Isus le dă un cu totul alt sens deschizând calea înspre o înțelegere mult mai profundă, în care suferința și planul lui Dumnezeu se întrepătrund în mod tainic.

LA FÂNTÂNA DORINȚELOR: Meditația PS Claudiu la Duminica a V-a după Paști

Duminica Samarinencei

Pagine

Vai a inizio pagina