CÂND ÎL EXASPERĂM PE DUMNEZEU. Meditația PS Claudiu la duminica a X-a după Rusalii

(Duminica Vindecării unui lunatic)

Sfânta Maria Mare – Adormirea Maicii Domnului

Sfânta Maria este menţionată pentru ultima dată în Noul Testament în primul capitol al cărţii Faptele Apostolilor; se aminteşte cum se află în mijlocul apostolilor, în cenacol, rugându-se, în aşteptarea coborârii Spiritului Sfânt. Spre deosebire de cărţile canonice, care sunt foarte sărace în informaţii, scrierile apocrife sunt nespus de abundente în amănunte despre viaţa Maicii Domnului, îndeosebi cărţile numite Protoevanghelia lui Iacob şi Istorisirea Sfântului Grigore teologul despre adormirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu.

CĂLCÂND VALURILE DISPERĂRII. Meditația PS Claudiu la duminica a IX-a după Rusalii

(Duminica Umblării lui Isus pe ape).

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS

Data când s-a petrecut faptul trebuie fixată între Rusaliile evreieşti şi sărbătoarea Corturilor, în al doilea an de viaţă publică a lui Isus, când El s-a ocupat în mod deosebit de formarea apostolilor. Desigur, muntele izolat era un loc potrivit pentru meditarea adevărurilor mari, în tăcere solemnă şi în aerul rarefiat care tempera căldura verii.

CÂND DEȘERTUL PRINDE VIAȚĂ: Meditația PS Claudiu la duminica a VIII-a după Rusalii

(Duminica înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești)

După credinţa voastră, fie vouă! Meditația PS Claudiu la duminica a VII-a după Rusalii

(Duminica Vindecării celor doi orbi)

Sfântul Profet Ilie Tesviteanul

Unii dintre profeţii Vechiului Testament şi-au împlinit misiunea de vestitori şi apărători ai legii divine fără a fi scris mesajul lor; aceştia sunt „profeţii acţiunii”, spre deosebire de profeţii scriitori, care, asemenea lui Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel şi alţii, au lăsat scrieri, acum incluse în canonul cărţilor Sfinte. Unul dintre cei mai mari profeţi ai faptelor este Ilie, misiunea lui fiind aceea de a readuce poporul şi a-l menţine în credinţa într-un singur Dumnezeu, într-o perioadă în care cultul idolatric şi licenţios al Canaanului îi atrăsese pe mulţi dintre izraeliţi.

DARUL MIRĂRII: Meditația PS Claudiu la Duminica a VI-a după Rusalii

(Duminica Vindecării slăbănogului din Capernaum)

VENIND, ÎL VOI VINDECA? Meditația PS Claudiu la duminica a IV-a după Rusalii

Capitolul 8 al Evangheliei Sfântului Matei, din care face parte și fragmentul pe care tocmai l-am ascultat, începe cu două vindecări. Prima este cea a unui lepros, a doua este cea a sutașului de astăzi. Vindecarea de lepră, această boală nemiloasă care distruge frumusețea trupului uman este un punct de plecare pentru înțelegerea unei lepre mult mai periculoase, aceea a sufletului, care se naște din lipsa de credință.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sfântul Petru

Chemarea

Petru, născut la Betsaida Galileii, fiul lui Ioan sau Iona, fratele lui Andrei, căsătorit, locuia la Cafarnaum când l-a cunoscut pe Învăţătorul. În evanghelii, nu a fost niciodată precizat numele soţiei sau al fiilor, dar este pomenită soacra, vindecată în mod miraculos de Isus.

Pagine

Vai a inizio pagina