Miercuri, 30 noiembrie 2016, Sfântul Andrei, apostol

Andrei era fratele lui Simon Petru şi ca şi el pescar la Cafarnaum, unde imigraseră amândoi din Betsaida natală. Isus, după cum o demonstrează profesiile exercitate de cei doisprezece apostoli, i-a preferat pe pescari, chiar dacă în cadrul colegiului apostolic agricultorii sunt reprezentaţi de Iacob cel Mic şi de fratele său Iuda Tadeu, iar comercianţii şi afaceriştii sunt onoraţi de prezenţa lui Matei. Dintre cei doisprezece, primul care a fost luat de la apele liniştite şi pline de peşti ale lacului Tiberiadei pentru a fi desemnat cu titlul de "pescar de oameni" a fost tocmai Andrei, împreună cu Ioan.

Cei doi "chemaţi mai întâi" răspunseseră deja apelului Botezătorului, al cărui strigăt îi smulsese din liniştita viaţă cotidiană pentru a se pregăti la iminenta venire a lui Mesia. Când austerul profet li l-a arătat, Andrei şi Ioan s-au apropiat de Isus şi cu o mişcătoare simplitate s-au limitat să-l întrebe: "Unde locuieşti?", semn evident că în inima lor făcuseră deja marea alegere.

Andrei a fost şi primul care a recrutat noi ucenici pentru Învăţător: "Andrei l-a întâlnit mai întâi pe fratele său Simon şi i-a zis: L-am aflat pe Mesia. Şi l-a dus la Isus". De aceea Andrei ocupă un loc de frunte în lista apostolilor: evangheliştii Matei şi Luca îl aşează pe locul al doilea după Simon Petru.

În afară de chemare, Evanghelia se referă la apostolul Andrei încă de trei ori: la înmulţirea pâinilor, când prezintă băiatul cu câteva pâini de orz şi puţini peşti; când se face intermediarul dorinţei străinilor adunaţi la Ierusalim de a fi prezentaţi lui Cristos şi când prin întrebarea sa face ca Isus să predice sfârşitul Ierusalimului.

După Înălţare, Scriptura tace cu totul în ceea ce priveşte numele său. Numeroasele scrieri apocrife care caută să umple în mod neîndemânatic această tăcere sunt prea fabuloase pentru a merita vreo crezare. Singura ştire probabilă este că Andrei a anunţat vestea cea bună într-o regiune de barbari, sălbatica Sciţie, în Rusia meridională, după cum relatează istoricul Eusebiu. Şi cu privire la martiriu nu există date sigure. Moartea pe cruce (o cruce intersectată, cu braţele egale) este relatată de către o Passio apocrifă.

Aceeaşi nesiguranţă este şi în privinţa moaştelor, transportate de la Patras, probabil locul martiriului, la Constantinopol, apoi la Amalfi. Capul, adus la Roma în 1462, a fost restituit Greciei de către Paul al VI-lea. Însă este veche data sărbătorii sale, amintită la 30 noiembrie deja de către sfântul Grigore Nazianzenul.

(Text preluat din cartea Sfântul zilei de Mario Sgarbossa şi Luigi Giovannini
Edizioni Paoline, 1978. Traducere de pr. Iosif Agiurgioaei)

Sursa: www.ercis.ro

Categoria: 
Vai a inizio pagina